SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MIOVENI

Nu e destul sa stii, trebuie sa si aplici; nu e destul sa vrei, trebuie sa si faci

                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIOVENI

Strada  -B-dul Dacia , Nr.39A bis, Mioveni: 115400;

Tel: (+0 248) 263.005; Fax: (+0 248 ) 263.005

e: mail : scoalacolibasi@yahoo.com

MOTTO:

          “Nu e destul sa stii, trebuie sa si aplici; nu e destul sa vrei, trebuie sa si faci.”         (J.W.Goethe)                     

 Il ne suffit pas de tout savoir, il faut aussi savoir appliquer; il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi vouloir faire. (J.W.Goethe)                                    

 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIOVENI

            Suntem în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona  eficient şi echilibrat pentru toate categoriile de copii şi de a progresa, determinând elevii ca “MÂINE SĂ FIM MAI BUNI CA AZI"

MISIUNEA ŞCOLII

          Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare si spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

CE OFERIM:

¨ Un învăţământ care încurajează competiţia;

¨ Un corp didactic stabil şi profesionist;

¨ Un învăţământ cu standarde ridicate orientat spre valori;

¨ Responsabilitate şi implicare;

¨ Asistenţă medicală în timpul programului;

¨ Bază materială modernă;

¨ Siguranţă în incinta şcolii;

¨ Implicarea elevilor în activităţi multiple extraşcolare;

¨ Curriculum la decizia şcolii orientat către nevoile elevilor;

¨ Colaborare cu instituţii din Spaţiul European;

¨ Un ambient stimulativ;

¨ Deschidere către partenerii noştri;

¨ Respect faţă de beneficiarii actului educaţional.

CE AŞTEPTĂM:

¨ O implicare mai largă a partenerilor în viaţa şcolii;

¨ Creşterea performanţei;

¨ Diminuarea mediocritaţii;

¨ Eliminarea insuccesului şcolar;

¨ Respect faţă de şcoală.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE  OPTIM (800—1400)

          Şcoala Gimnazială Nr.1 Mioveni în anul şcolar 2012-2013 are înscrişi 304 şcolari şi preşcolari.

          În conformitate cu personalitatea juridică pe care o detine Şcoala Gimnazială Nr.1 Mioveni are urmatoarea structură:

1- Şcoala Gimnazială Nr.1 Mioveni;

2-Şcoala cu clasele I-IV Făget;

3-Grădiniţa Colibaşi;

4-Grădiniţa Făget.

 

 L'ECOLE NR.1 MIOVENI 

Nous sommes au service de notre communaute, ayant la capacite de fonctionner d'une maniere efficace et equilibree pour toutes les categories des etudiants  et la capacite de progresser, tout en determinant nos eleves qu'il soient "meilleurs demain qu'aujourd'hui." 

LA MISSION DE NOTRE ECOLE

  On se propose de satisfaire le besoin de chaque eleve de se sentir competent dans le maniement de l'information , que l'etudiant desire le changement , l'apprentissage et le respect des valeurs d'une societe democratique. 

NOTRE OFFRE

- un enseignement qui encourage la competition;

- un corpus didactique stable et professionnel;

-un enseignement des standards eleves et oriente envers les valeurs;

-responsabilite et implication dans la vie del l'ecole;

-assistence medicale;

-  une base materielle moderne;

- de la securite a l'interieur de l'institution;

- l'implication des eleves dans des nombreuses activites extrascolaires;

- curriculum a la decision de l'ecole oriente sur les besoins des eleves;

- colaboration avec des institutions de l'espace europeen;

- un environnement stimuatif;

- de l'interet pour nos partenaires;

- du respect pour les beneficiaires de l'education.

 

NOS ATTENTES

 -une implication plus large des partenaires dans la vie de l'ecole;

- la croissance de la performance scolaire;

- la diminution de la mediocrite;

- l'elimination de l'insucces scolaire;

- du respect pour l'institution scolaire. 

UN PROGRAMME DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL (8 - 14)

Dans l'annee scolaire 2012-2013 on a inscrits dans notre ecole un nombre  de 304 etudiants. Conformememnt a sa personnalite juridique qu'elle detient, notre ecole a la structure suivante:

1. L'ecole nr. 1 Mioveni-Arges

2.  L'ecole aux classes I-IV Faget;

3. La maternelle Colibasi;

4.La maternelle Faget.

 

Recent Videos

440 views - 0 comments
453 views - 0 comments
717 views - 0 comments
828 views - 0 comments